Topení, kotle a zařízení

Topení, kotle, ohřev vody a regulace od tuzemských
a zahraničních výrobců

  Úvodem     Kontakt     Kontaktní formulář  
  Ceny paliv     Info o zboží     Výstavy  
Tipy, novinky a články o topeníKomíny bude nutné čistit jednou ročně. Povinně !Od prvního ledna příštího roku si lidé budou moct komíny čistit sice sami,
ale alespoň jednou za rok musí komín překontrolovat.


 

Od prvního ledna příštího roku si lidé budou moct komíny čistit sice sami, ale alespoň jednou za rok musí komín překontrolovat kominík.

Alespoň jedna kontrola komínu kominíkem se živnostenským oprávněním za dvanáct měsíců. A
místo stvrzenky vyplněná zpráva o kontrole.I tak by se dalo velmi zjednodušeně interpretovat nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nabyde účinnosti prvním lednovým dnem příštího roku s tím, že nový předpis se týká jak rodinných a bytových domů, tak chat a chalup.A kolik si za prohlídku spalinové cesty komína, která trvá třicet až šedesát minut, bude kominík účtovat? „V závislosti na stavu spalinových cest, přístupnosti ke komínu či délce revize by se cena práce mohla pohybovat plus mínus kolem čtyř set korun,“ řekl Jan Leksa, cechmistr Společenstva kominíků České republiky v kraji Vysočina.Částka se však může vyšplhat i na dvojnásobek, a to v případě, že jde například o kontrolu vložkovaného lomeného komína. U této činnosti musí totiž „odborně způsobilá osoba“ použít také kameru.


Pokuta až 25 tisíc

Novým předpisem se ruší vyhláška z roku 1981, která říká, že povinností majitelů nemovitostí je nechat vyčistit, popřípadě zkontrolovat komín, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s výkonem do 50 kW šestkrát ročně, s výkonem nad 50 kW pak čtyřikrát za rok. Co se týká spotřebičů na plynná paliva, komín by se měl kontrolovat dvakrát, čtyřikrát nebo dokonce šestkrát ročně, a to v závislosti na výkonu spotřebičů a na tom, zda má komínovou vložku. „Od 1. ledna 2011 si budou moci lidé komín čistit sami. Ale pozor, jedenkrát ročně musí přijít odborně způsobilá osoba, které jednak majitel domu ukáže záznamy o jeho vlastním čištění, ale také komín překontroluje,“ vysvětlil viceprezident Společenstva kominíků České republiky Jaroslav Schön.Tomu, kdo dokument od kominíka nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc korun. Hasiči budou postih posuzovat individuálně. Nový předpis však také pro majitele nemovitostí znamená úlevu. Kdo vytápí byt či dům dřevem nebo uhlím, doteď si musel na čištění komína šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci komín čistit sám. Zda to dělá dobře, potvrdí právě povinná roční kontrola.


Nedostatky musí kominík hlásit

Další změnu představuje příloha k novému nařízení vlády. Tou je předepsaný formulář, do kterého musí kominík po provedení kontroly anebo čistění spalinové cesty vyplnit svá zjištění. Navíc, pokud objeví v průběhu revize nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místě, musí toto ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu nebo hasičům.Formulář, popřípadě jeho kopie, jež by si měl kominík archivovat, může sehrát velkou roli v případě vzniku požáru, respektive šetření jeho příčiny a následnému stanovení výše pojistného plnění. „V okamžiku, kdy nebudou mít lidé potvrzení od řádného kominíka, pojišťovny se s nimi nebudou bavit,“ apeluje na vlastníky domů viceprezident Společnosti kominíků České republiky Schön.Jeho slova kvituje tiskový mluvčí Generali Pojišťovny Jiří Cívka. Jak poznamenal, v případě škody požárem se obecně vychází z výsledků šetření policie a hasičského záchranného sboru a je rovněž požadován po vlastníkovi nemovitosti doklad o revizi a čistění komínu. „Pokud nedodržení obecně platných požárních předpisů a konkrétně například předpisů týkajících se revizí a čištění komínů mělo vliv na vznik nebo rozsah škody, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění. Samozřejmě v závislosti na tom, o jak závažné porušení se jednalo a jaké mělo ve skutečnosti vliv na vznik škody,“ nechal se pro Deník slyšet mluvčí pojišťovny Jiří Cívka.

Vymřou kominíci na Strakonicku?
Redaktorka: Martina Vaněčková

Věříte na to, že sáhnout si na kominíka přináší štěstí? Jak uvidíte v následující reportáži, největší štěstí mají v současné době ti, kteří se vůbec kominíka dovolají. Těchto černooděných pánů je totiž veliký nedostatek a tak je po nich sháňka.  
Jedenačtyřicetiletý Zdeněk Vojáček se sice na kominíka nevyučil, ale když se pro tuto profesi rozhodl, zaškolil ho do řemesla jiný kominík. Od začátku této spolupráce uplynulo téměř čtrnáct let a více než osm roků už pan Vojáček pracuje sám.
 Má na starost několik vesnic, kde pravidelně čistí komíny, a další lidé mu volají. Po kominících je sháňka. Například obyvatelka obce Rovná Zdena Klinková řekla: "Je jich málo, strašně málo a je třeba, aby ti mladí nastoupili za tyhle staré, protože nebudou."
Kominík Zdeněk Vojáček k tomu řekl: "Tady na Strakonicku jsou dva (kominíci), včetně mě samozřejmě. V Blatné jsou vlastně taky dva. Ale na počet komínů – lidí, je to hodně málo."
  
Nedostatek kominíků a jejich velké vytížení teď vede majitele domů k tomu, že si komíny čistí sami. To ale není nejlepší řešení. "Vzhledem k tomu, jaké používají štětky, jaké jsou na trhu, jsou měkké, špatně se jimi čistí, měli by si je nechat vyčistit od kominíka. Protože odborné věci má dělat odborník," upozornil Vojáček.
Další nešvar, který se odborníkům moc nelíbí, je častý zejména na vesnicích, kde lidé kolem komínů skladují seno. "A rozbitá dvířka na půdě, některá jsou zapřené klackem, že to drží jen taktak. Několikrát jsem šel čistit komín, otevřel jsem dvířka na půdě a tam byla spousta sazí, žhnulo to a bylo to zapálený, prostě hořely tam saze, a když tam máte okolo komínu seno, tak to se nedá vyčistit, to je průšvih, to už je nebezpečné," vysvětlil kominík.
Před měsícem si pan Vojáček vzal do učení devatenáctiletého Dušana Polanku. A tak jako kdysi jeho zaškolil do řemesla jiný kominík, snaží se teď on předat své zkušenosti zase dál.  "Poprvý vylézt na střechu k tomu komínu, tak to bylo, že člověk nevěděl co s nohama, taková nejistota, co kdyby spadl," uvedl kominický učeň Dušan Polanka. Na otázku, jestli u tohoto povolání vydrží, odpověděl: "Já nevím, tak zatím mě to baví a uvidíme dál, jak to bude."
Na závěr ještě přidáme malé upřesnění pro ty, kteří si myslí, že kominíci nemusí přes léto  pracovat. Několikaměsíční prázdniny si totiž tito chlapíci, o nichž se traduje, že nosí štěstí, rozhodně nemohou dovolit. "Kominík v létě má stejně spoustu práce, protože  kominičina, to není jen čištění komínů. Kominík musí komíny prohlížet, dělat revize, cenové nabídky na stavbu komínů, bourání, vložkování na pevná a plynná paliva. I přes léto je spousta práce," poznamenal  Vojáček.

Čištění komínů - orientační ceník ze stránek jednoho kominictví
   
 Položka                                                           Běžné znečištění  
 201              Pravidelné čištění komína malého průřezu do 8 bm 100,- 
 202Pravidelné čištění komína malého průřezu nad 8 bm 125,- 
 203Pravidelné čištění komína malého průřezu do 8 bm ze spodu kominickým navijákem150,- 
 204Pravidelné čištění komína malého průřezu nad 8 bm ze spodu kominickým navijákemod 200,- 
 211Pravidelné čištění komína středního průřezu do 8 bm 200,- 
 212Pravidelné čištění komína středního průřezu nad 8 bmod 250,- 
 213Pravidelné čištění komína středního průřezu do 8 bm ze spodu kominickým navijákem250,- 
 214Pravidelné čištění komína středního průřezu nad 8 bm ze spodu kominickým navijákemod 320,- 
 215Pravidelné čištění komínů velkého průřezuindividálně 
 221Výběr sazí a úsad z půdice komínaod 50,- 
 411 Odfrézování dehtů speciální komínovou frézou do světlosti 150 mm*  od 200,- /bm 
 412 Odfrézování dehtů speciální komínovou frézou do světlosti 200 mm* od 250,- /bm 
 421 Odfrézování cihelného komínového zdiva běžné pevnosti do tl 30 mm*  od 900,- /bm 
 *+ cena za přípravu pracoviště a frézy 350 - 3.000,- Kč  
                      Prohlídky, kontroly, revize                                                             
Číslo položky Název položky   Orientační  cena
 600                 Individuální prohlídka komína - vizuelní posouzení, kontrola stavu 300,- /hod
 602 Pravidelná prohlídka komína - kontrola stavu 280,- /hod
 605 Prohlídka spalinové cesty endoskopem ( do 15 minut)   100,-
 606 Prohlídka spalinové cesty inspekční komínovou kamerou ( do 15 minut)    150,-
 607 Tlaková zkouška komína v provedení N1, N2 1.800,-
 608 Tlaková zkouška komína v provedení P1, P2 2.200,-
 609 Měření komínového tahu, měření vlhkosti paliva, zkouška tahu, měření emisí od 80,-
 701 Výchozí revizní zpráva spalinové cesty dle ČSN 734201:2008 včetně technické zprávy (pro kolaudaci, po změně spotřebiče, po vyhoření sazí, po modernizaci nebo změnách ve spalinové cestě)   od 1.000,-
702

802

803
Zpráva o kontrole nebo čištění spalinové cesty nebo komína 
Tepelně technický návrh a výpočet spalinové cesty pro jeden spotřebič dle ČSN 13384-1
 
Tepelně technický návrh a výpočet spalinové cesty pro více spotřebičů ČSN 13384-2
od 300,-

od 600,-

od 1000,-
K cenám je účtováno dopravné 6 - 8,- Kč/km dle typu vozidla. 


Převzato z portálu HAJANY.com  Mohlo by Vás zajímat :

 

KOŠÍK PRÁZDNÝ


Email:  
Heslo:  
Poslat hesloNovinky

2018-02-04 12:02:19

MASTER-XL-61
   MASTER XL 61 - profesionální infračervené olejové topidlo

 

 


 

 

 Komínová stříška NAPOLEON