DETAIL ZBOŽÍ - TISK
Set se 2 kolektory pro montáž nad střechu
JUNKERS Set A2-HTIII - Set se 2 kolektory pro montáž nad střechu
Na zboží je sleva
Záruční doba: 24 měsíců
Rozměry (výška x šířka x hloubka): 2070 x 1145 x 90 mm (1 kolektor)
Původní cena: 65012 Kč
Cena bez DPH: 51042 kč
Cena s DPH: 61761 kč
DPH: 21 %
Skladem: 0
Popis:
JUNKERS Set A2-HTIII
V novostavbách patří tato koncepce zařízení dnes již ke standardu. V případě sanace je možno při malém zvýšení nákladů počítat se solárním ohřevem pitné vody.Při přípravě teplé vody je tak možno dosáhnout úspory energie 60-70%.Dohřev se provádí pomocí plynového kotle pomocí horního tepelného výměníku v solárním zásobníku.Regulace se provádí pomocí TDS 100. Pro dosažení maximálního solárního zisku doporučujeme dodatečnou montáž směšovače pitné vody. Ten umožňuje zvýšení maximální teploty v zásobníku a v nastavení TDS až na 90 °C a slouží současně jako účinná ochrana před vysokými teplotami odebírané vody (ochrana proti opaření).


Optimální propojení se solárními systémy - solarInside
Jedním z nejzajímavějších systémových řešení budoucnosti je kombinace efektivní kondenzační techniky se solárními systémy. Z dobrých důvodů dnes musí systémy pro vytápění a přípravu teplé vody splňovat množství požadavků. Kdo chce využívat všech těchto výhod, má to dnes naprosto jednoduché, neboť díky nové generaci regulátorů Junkers jsou všechny naše kotle s elektronikou Bosch Heatronic® 3 schopné reagovat na intenzitu slunečního záření. Tato světová novinka, která dokáže optimalizovat souhru kondenzační techniky a solárních systémů nazýváme SolarInside.

Aktivní solární optimalizace

Inteligentní systém algoritmů ukládá data o solárním výnosu v místě instalace. Získaná data se porovnávají s aktuálními údaji o počasí a zjišťuje se možný solární výnos. Po porovnání může teplota v zásobníku při očekávání solárních výnosů klesnout o stanovenou hodnotu. K průměrné  60 % roční úspoře při solární přípravě teplé vody tak můžete získat se SolarInside ještě navíc dalších 15 %.

Pasivní solární optimalizace
Solární optimalizace může na přání ovlivňovat také vytápění. Základem je využívání dodatečné sluneční energie, která se do budovy dostává přes jižní okna. Také zde, stejně jako u aktivní solární optimalizace, shromažďuje regulátor hodnoty o počasí v místě instalace ihned po uvedení do provozu. Když je dodatečná sluneční energie k dispozici, systém je schopen to rozpoznat a snížit náběhovou teplotu u vytápění. To umožňuje snížení spotřeby energie na vytápění až o dalších 5 %.

Slunečné vyhlídky se solární energií
Solární systém pro přípravu teplé vody lze účelně použít téměř ve všech domácnostech. To platí nejen pro novostavby, ale i pro starší budovy. Mají stejný úsporný potenciál - nezávisle na stavebním slohu a stáří. Se solárním systémem pro přípravu teplé vody lze ročně ušetřit v průměru až 60 % energie na přípravu teplé vody a v létě dokonce až 100 %. Se SolarInside lze navýšit průměrnou roční úsporu energie až o 15 %.

Pro nižší účet za energii
Ušetřete až 30 % celkových nákladů za energii na vytápění a přípravu teplé vody! Tyto údaje jsou vztaženy na čtyřčlennou domácnost bydlící v nízkoenergetickém domě s plochou kolektorů 10 m² a 750 l kombinovaným zásobníkem.

Správná velikost pro optimální výsledky
Plocha kolektorů Vašeho solárního systému by měla být co nejpřesněji přizpůsobena potřebě teplé vody Vaší domácnosti - tak dosáhnete optimálních výsledků a maximální energetické výtěžnosti. V průměru se počítá s denní potřebou teplé vody 40 l na osobu - z toho vyplývá potřebná plocha kolektoru přibližně 1,2 m² na osobu.

Teplo ze tří světových stran
Plocha Vaší střechy nemusí nutně směřovat přesně na jih, aby mohla sloužit jako vhodná montážní plocha pro solární kolektory Junkers. Odchylky od jižního směru do 45 º jsou bezproblémové a nemají závažný vliv na energetickou výtěžnost. I orientaci Vaší střechy přímo na východ nebo na západ lze vyrovnat přiměřeně větší plochou kolektorů.


Kolektor JUNKERS FKC-1S
Nejen si užívat slunečních paprsků, ale také je účinně zachytit a inteligentně využít! S novými plochými kolektory Junkers to jde zcela samo: výkonné kolektory přeměňují sluneční energii mimořádně účinně na teplo využitelné pro přípravu teplé vody a podporu vytápění. Kdo inteligentně využívá sílu slunce, ušetří průměrně až 60 % energie při přípravě teplé vody a až 30 % energie na vytápění – to je přesvědčující argument především v dobách stále rostoucích cen za energii.

Rámy nových plochých kolektorů FKC jsou vyrobené ze skleněného vlákna - materiálu, který se mimo jiné osvědčil v automobilové a letecké výrobě. Výsledkem jsou stabilní a lehké kolektory odolné proti povětrnostním vlivům s dlouhou životností.

Chcete využívat sluneční energii a nejste si jisti, zda existuje vhodné řešení pro architekturu vašeho domu? Ploché kolektory FKC lze umístit na plochou střechu, do střechy či na střechu. Systém montáže do střechy harmonicky zabuduje ploché kolektory do obrysu střechy. Žádné viditelné spoje a mimořádně malá konstrukční výška zajišťuje atraktivní vzhled i na různých střešních krytinách.

Výhody kolektoru
- Vysoce výkonný kolektor, vhodný k instalaci na střechu, do střechy a na plochou střechu.
- Měděný absorbér opatřený vysoce selektivní vrstvou
- Zakrytí propustným  solárním bezpečnostním sklem (tl. 3,2 mm), odolávajícím krupobití.
- Minerální vlna (tl. 55 mm) s okrajovým pruhem, tepelně stálá a bez vyvíjení plynu.
- Jednoduchá instalace

Princip fungování
Solární kolektor funguje - zjednodušeně řečeno - jako zahradní hadice ležící na slunci: sluneční záření ohřívá kapalinu v kolektoru. Cirkulační čerpadlo přivádí ohřátou kapalinu do solárního zásobníku, kde předává své teplo pomocí tepelného výměníku vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se poté vrací zpět do kolektoru k opětovnému ohřátí.
Pokud by při špatném počasí nebyl dostatek sluneční energie, i přesto je k dispozici dostatek teplé vody - přípravu teplé vody zajistí druhá topná spirála v zásobníku, kterou zásobuje teplem kotel. Tak získáte komfort teplé vody zcela nezávislý na počasí.

Orientace kolektoru na střeše
Plocha Vaší střechy nemusí nutně směřovat přesně na jih, aby mohla sloužit jako vhodná montážní plocha pro solární kolektory Junkers. Odchylky od jižního směru do 45 ° jsou zcela bezproblémové a nemají závažný vliv na energetickou výtěžnost. I orientaci Vaší střechy přímo na východ nebo na západ lze také vyrovnat přiměřeně větší plochou kolektorů. Solární kolektory je možné montovat na šikmou nebo plochou střechu, popř. je do šikmé střechy vestavět.
Montáž výrobku nebo rozvoz paliva zajistíme v těchto krajích nebo okresech:
Celá ČR
Popisek v kartě:
set se 2 kolektory pro montáž nad střechu kolektor solární deskový
  Další fotografie

kolektor JUNKERS FKC-1S náhled JUNKERS Set A2-HTIII náhled JUNKERS Set A2-HTIII (vysvětlivky) náhled aktivní solární optimalizace (obr. k textu) náhled pasivní solární optimalizace (obr. k textu) náhled solární příprava teplé vody a podpora vytápění náhled slunečné vyhlídky se solární energií (obr. k textu) náhled pro nižší účet za energii (obr. k textu) náhled teplo ze tří světových stran (obr. k textu) náhled