HONEYWELL T4360C1021 - Regulace prostorová

Topení, kotle, ohřev vody a regulace od tuzemských
a zahraničních výrobců

  Úvodem     Kontakt     Kontaktní formulář  
  Ceny paliv     Info o zboží     Výstavy  
Tipy, novinky a články o topeníRegulace prostorová
Náhled

HONEYWELL T4360C1021 - Regulace prostorová

(204042035001100016)
sleva
Záruční doba: 24 měsíců
Rozměry (výška x šířka x hloubka): 83 x 83 x 40 mm
Původní cena: 717 Kč
Cena bez DPH: 563 kč
Cena s DPH: 681 kč
DPH: 21 %
Dostupnost: 10 dní

Tisk      Odeslat dotaz      Doporučit přátelům
Možnosti dodání zboží:
Poštovné + balné () : 199,-Kč
 ks 
  Popis HONEYWELL T4360C1021 - Regulace prostorová
HONEYWELL T4360C1021
Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, oběhovým čerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.

Použití
Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou
 automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění nebo chlazení,mohou svým výstupem plně otevírat / uzavírat přívod média nebo zapínat / vypínat zdroj vytápění či chlazení. Mechanické termostaty řady T4360 jsou navrženy pro ovládání plynových kotlů, oběhových čerpadel, zónových ventilů, termoelektrických pohonů, elektrického vytápění atd.

Hlavní rysy
· Přesné řízení teploty dvojitým membránovým teplotním čidlem
 plněným plynem
· Atraktivní moderní vzhled

· Provedení se zlacenými kontakty pro napětí 24 V

· Montáž a stěnu nebo elektroinstalační krabici

· Dvojitá izolace pouzdra


Konstrukce

Mechanické termostaty řady T4360 se skládají z:

· Teplotního čidla

· Kontaktů s mřížkovým spínáním

· Pouzdra termostatu


Materiály

· Membránové teplotní čidlo z nerezové oceli, po obvodě
 svařené ultrazvukem
· Pouzdro termostatu z mechanicky odolného plastu barvy RAL
 9010 

Popis funkce
Termostat snímá teplotu vzduchu, který proudí otvory
 v ochranném krytu. Konstrukce krytu je navržena tak, že umožňuje velmi dobré proudění vzduchu okolo čidla a minimalizuje nepředvídatelné ovlivnění jinými zdroji. Čidlo teploty je vyrobeno ze dvou kruhových kovových membrán, které jsou po obvodu svařeny a naplněny plynovou náplní. Se změnou okolní teploty se mění objem náplně čidla, tím dochází k pohybu, který je přenesen na mžikový spínací nebo přepínací kontakt termostatu.
Termostaty pracují následujícím způsobem: Při vypnutém
 vytápění teplota prostoru klesá
(objem čidla se zmenšuje) až
 k teplotě, při které se vytápění opět zapne. Po zapnutí vytápění teplota prostoru stoupá až k teplotě, při které se vytápění vypne. Rozdíl mezi těmito teplotami se nazývá spínací diferencí  termostatu - hysterezí. Ve skutečnosti teplota čidla není stejná jako aktuální teplota prostoru. Je opožděná důsledkem proudění vzduchu krytem termostatu, přenosem tepla do čidla a rychlostí reakce čidla.
Hysterezi prostorové teploty ovlivňují další dva aspekty:
 
1."Mrtvá doba" otopné soustavy - zpoždění mezi zapnutím
 ohřevu a počátkem nárůstu prostorové teploty. U teplovodních systémů je zpoždění způsobeno dobou potřebnou pro uvedení kotle do provozu, dopravním zpožděním při dopravě nahřáté topné vody do otopných těles a zpožděním při předávání tepla otopnými tělesy.
2.Setrvačnost systému - vlivem tepelné kapacity otopné soustavy
 dochází k překmitnutí prostorové teploty, které stoupá ještě další dobu po vypnutí systému.

Tepelná zp
ětná vazba

Hystereze prostorové teploty je vždy větší než spínací
 hystereze čidla. Tato přesnost je závislá na zatížení zdroje tepla, tepelné kapacitě a konstrukci otopné soustavy. V některých případech může být hystereze prostorové teploty poměrně velká . A to i když průměrná prostorová teplota odpovídá hodnotě požadované teploty. Řešením pro zvětšení přesnosti je přidání "tepelné zpětné vazby". Tepelná zpětná vazba je založena na principu přechodu elektrického proudu topným tělískem, které je umístěno v blízkosti čidla. Současně s uvedením vytápění do provozu se sepne i tepelná zpětná vazba. Čidlo termostatu je "natopeno" dříve, než by absorbovalo teplo z prouděcího vzduchu a tím dosáhne mnohem dříve teploty, při které vypíná systém.
Systém má sice stále stejnou teplotní setrvačnost, ale byl
 vypnut dříve, čímž se dosáhlo menšího kolísání teploty. Termostaty s tepelnou zpětnou vazbou doporučujeme používat pro řízení soustav v objektech s velkou tepelnou ztrátou. Tím omezíme velké kolísání prostorové teploty, která často nastává v těchto typech objektů.

Signalizační kontrolka

Některé typy termostatů obsahují signalizační kontrolku. Ta
 může být zapojena tak, že indikuje sepnutí ovládaného spotřebiče.

P
řídavné spínače

Přepínač ZAPNUTO / VYPNUTO (on/off) se používá k ručnímu
 odpojení přívodu napájecího napětí termostatu, tzn. trvalé vypnutí ovládaného spotřebiče.

Přepínač VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ umožňuje ruční přepínání
 mezi výstupem pro vytápění (zapíná·, jestliže teplota prostoru klesá) a výstupem pro chlazení (zapíná·, jestliže teplota prostoru stoupá·).

Protimrazová ochrana

Termostat protimrazové ochrany chrání např. vodní potrubí
 před zamrznutím na exponovaných městech. Měl by být instalován tam, kde je potrubí vystaveno nejnižším teplotám a zapojen tak, že má absolutní prioritu v regulaci prostorové teploty. Termostat protimrazové ochrany je dodáván s přednastavenou teplotou 5°C a krytkou proti neoprávněné manipulaci.  

Instalace
1. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník

2. Před zahájením instalace vypněte přívod elektrického napětí.
 Předejdete tím možnému poškození zařízení a nebo úrazu elektrickým proudem.

Montáž termostatu

Termostaty T4360 mohou být instalovány přímo na rovnou
 stěnu nebo na elektroinstalační krabici.

Umíst
ě

Termostat reguluje prostorovou teplotu v soustavách vytápění /
 chlazení. Musí být proto instalován v místě s dobrou cirkulací vzduchu, nejlépe na vnitřní stěnu ve výšce 1,5 m nad podlahou. Termostat neumisťujte v blízkosti náhodných zdrojů vyzařování tepla (otopných těles, vyústění teplého vzduchu u televizorů, osvětlení apod.), v blízkosti dveří, oken nebo na přímém slunečním světle.
V místnosti, kde je umístěn termostat neosazujte otopné těleso
 termostatickou hlavicí.
  Montáž výrobku nebo rozvoz paliva zajistíme v těchto krajích nebo okresech HONEYWELL T4360C1021 - Regulace prostorová
Celá ČR
 
  Další fotografie HONEYWELL T4360C1021 - Regulace prostorová

HONEYWELL T4360C1021 náhled rozměry náhled možnosti instalace náhled funkce mechanického termostatu náhled elektrické zapojení náhled
 

KOŠÍK PRÁZDNÝ


Email:  
Heslo:  
Poslat hesloNovinky

2018-02-04 12:02:19

MASTER-XL-61
   MASTER XL 61 - profesionální infračervené olejové topidlo

 

 


 

 

 Komínová stříška NAPOLEON

   WAP RSS      Zajímavé výměnné odkazy | © 2008 powered by  David-Studio.net