Topení, kotle a zařízení

Topení, kotle, ohřev vody a regulace od tuzemských
a zahraničních výrobců

  Úvodem     Kontakt     Kontaktní formulář  
  Ceny paliv     Info o zboží     Výstavy  
Tipy, novinky a články o topení


Info o zboží

  
Na tomto místě Vám chceme pomoci při výběru způsobu vytápění Vašeho domu nebo bytu. 
Tento dokument je upravován průběžně. 

A)  POJMOVÁ ČÁST KE ZBOŽÍ
B)  VŠEOBECNĚ O TOPENÍ 
C)  JAK UŠETŘIT PŘI VYTÁPĚNÍ ?
D)  ODBORNÁ ČÁST - TOPENÍ
                                                                                                 


POJMOVÁ ČÁST  

Co je to kondenzační plynový kotel ?
Jedná se o kotel, který využívá i tu část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komínového tělesa. je proto velmi úsporný a šetří cca 10 16 % paliva v porovnání s klasickými kotly. Běžná ztráta představuje cca 10 -12 %  nevyuité energie kotle, která se nachází ve spalinách s obsahem horké vodní páry. U kondenzačních kotlů tato energie prochází speciálně upraveným výměníkem a ten odevzdá teplo vodě v topném, systému. jelikož tento proces je nejefektivnější při úplné kondenzaci horké páry ve spalinách, tedy při teplotě výměníku přibližně 54°C a níže, jsou tyto kotle řešeny jako nízkoteplotní, tak aby tzv. "zpátečka" (vratná topná voda) výměník na tuto teplotu ochladila. Lze takto za určitých optimálních podmínek dosáhnout neuvěřitelné účinnosti až 109 %.  
     
 
Co je to kombinovaný plynový kotel ?
Jedná se o plynový kotel s vestavěnou (integrovanou) přípravou TUV - teplé užitkové vody. tento ohřev TUV může být závislý nebo nezávislý na ohřevu topné vody. Nezávislý ohřev má tu výhodu, že při poruše ohřevu topné vody poteče v koupelně stále teplá voda.  

Co je to TURBO kotel ?
Jedná se o plynový kotel, který není závislý na odvodu spalin do komínového tělesa. odkouření je provedeno pomocí souosého potrubí přes obvodovou zeď nebo přes strop v místnosti kotle a střechu do venkovního prostoru.  VŠEOBECNĚ O TOPENÍ
  • Výběr topného systému
  • Otopné systémy a zdroje tepla
  • Regulace otopných soustav
  • Výběr topného systému
Výběr topného systému     
Pro výběr topného systému se řídíme několika hledisky :
a)   cenovou dostupností,
b)   dostupností paliva v místě,
c)   dosavadním způsobem vytápění
d)   stářím domu

Cenová dostupnost
Finance, které vložíme do našeho topného systému a následného vytápění tvoří pořizovací náklady a provozní náklady.  Obě tyto položky lze významně ovlivnit a proto si na nich dáme záležet. 
         Srdcem celého systému je samozřejmě kotel. Můžeme zvolit konvenční kotel se základními technickými parametry a jeho cena bude výrazně nižší. Musíme ale počítat s tím, že komfort užívání bude nižší, většinou je také nižší jeho účinnost a také mívá méně zabezpečovacích prvků (např. aut. vypnutí kotle při ucpaném komínovém průduch apod.). U kotlů na tuhá paliva musíme častěji přikládat a kontrolovat chod kotle a celého ústředního systému. cena těchto kotlů se pohybuje kolem 10.000,-Kč až 15.000,-Kč. 
        

         Nejlevnější a nejoblíbenější jsou stále různé typy svařovaných ocelových kotlů jednoduché konstrukce tzv."bruntaláků", které mají velký přikládací otvor a spalovací prostor a jsou vhodné hlavně na vesnici, kde bývá dostupné palivové dříví, možnost skladování uhlí apod. Budoucnost těchto kotlů by mohla ohrozit tzv. "ekologická daň". 
         Při pořizování těchto druhů kotlů si dáme pozor na způsob jejich provedení - použitou ocel a provední svárů. Tyto kotle bývají přes svou jednoduchost poměrně účinné a bezporuchové pokud je budeme srovnávat s dražšími kotly o stejném výkonu. Ohřev teplé užitkové vody u těchto kotlů je možno zajistit pomocí nepřímotopných ohřívačů vody s možností elektrického dohřevu, popř. zajistit ohřev TUV samostatným zásobníkovým či průtokovým ohřívačem. 


Dalším oblíbeným způsobem vytápění, který nemusí představovat vysoké náklady (ani pořizovací, ani provozní) je KRB či KRBOVÁ KAMNA s teplovodním výměníkem nebo teplovzdušným systémem. Pořizovací cena krbu je odvislá od možnosti zajištění zapojení a obezdění krbové vložky s výměníkem. Cena může být cca na úrovni 22.000,-Kč, ale také až cca 160.000,-Kč. Opravdu záleží na použitých materiálech i ceně provedení prací. Systém ÚT je stejný jako u běžného kotle. Výkon výměníku tepla musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěných místností. provoz je velmi hospodárný, protože palivem je levné palivové dříví. 

Stále jsou oblíbené různé druhy topidel - od plynových, elektrických, propan - butanových až po obyčejná kamna typu "Petry". 
Jejich výhodou je přijatelná pořizovací hodnota, avšak při použití plynu, propan-butanu, LTO nebo elektřiny musíme počítat s vyššími provozními náklady. Proto jsou výhodná tam, kde klademe důraz na vytápění konkrétních místností, nebo se v objektu nachází třeba jedna odlehlá místnost, kterou potřebujeme vytápět a případné protažení systému ÚT do této místnosti by bylo příliš náladné jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i s ohledem na vyšší provozní  náklady.

Neobyčejně příjemným topením jsou kachlová kamna. Jejich pořizovací hodnota je ale odvislá od místních podmínek - tj. z hlediska možnosti zajištění jejich realizace, popř. pokud si taková kamna (obdobně jako u krbů) umíme postavit sami. Klasická kachlová kamna mají lokální charakter  a topí se v nich dřevěm. Bývají doplněny vestavěným zásobníkem na ohřev TUV.

Nekonvenční způsoby vytápění a nízkými provozními náklady
K těmto způsobům vytápění patří především
automatické kotle na uhlí, pelety, štěpky a obilí. jejich pořizovací náklady jsou vyšší cca o 15.000,-Kč až 25.000,-Kč. Provoz těchto kotlů je velmi úsporný, ale záleží také na dostupnosti paliv. Zásobník paliva vystačí podle objemu na cca 3 dny až 10 dní. Palivo je do prostoru hoření dodáváno pomocí šneku a cena zásobníku včetně podávacího šneku se pohybuje kolem 70 až 80 tis. Kč.

Nejvyšší účinnost mají plynové kotle kondenzační. Většinou integrují současně ohřev TUV. Jejich cena se pohybuje od cca 43.000,-Kč do 70.000,-Kč. Kromě hospodárnosti provozu se tyto kotle vyznačují "klidnějším" provozem celého systému ÚT bez zvukových efektů při zapínání apod.).

Dále nabízí výrobci řadu kotlů na více druhů paliv (kusové dřevo, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej) s několika spalovacími komorami. Tyto kotle mají vysokou účinnost, nižší provozní náklady a ekologický provoz. Další výhodou je použití pouze jednoho komínového průduchu pro všechny druhy paliv. V České republice patří k nejvýznamějším výrobcům např. ATMOS.


Nabídka zboží topné techniky platí pro rok 2009. Informace o aktuální nabídce jsou u vybraných druhů zboží jednotlivě uvedeny.
 
                    
 

KOŠÍK PRÁZDNÝ


Email:  
Heslo:  
Poslat hesloNovinky

2018-02-04 12:02:19

MASTER-XL-61
   MASTER XL 61 - profesionální infračervené olejové topidlo

 

 


 

 

 Komínová stříška NAPOLEON